Cài đặt Google Pagespeed module cho Apache

C

Google đưa ra nhiều thuật toán mới để đánh giá tốc độ trang web, bên cạnh đó, google cũng đưa ra công cụ giúp chúng ta cải thiện tốc độ tải trang web như nén css, js, images, đùng định dạng webp,… . Dưới đây là hướng dẫn giúp cài Google pagespeed (mod pagespeed) vào Apache.

Cài đặt mod_pagespeed

Trước tiên bạn cần tải về file cài đặt, ở đây mình chọn phiên bản giành cho CentOS 64bit

yum install -y https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

Sau khi tải xong, bạn vào folder tải về chạy 2 lệnh sau:

sudo yum install at  # nếu bạn chưa cài at
sudo rpm -U mod-pagespeed-*.rpm

Những gì sẽ được cài đặt?

  • Module mod_pagespeed với 2 phiên bản là  mod_pagespeed.so cho Apache 2.2 và mod_pagespeed_ap24.so cho Apache 2.4.
  • Files cấu hình: pagespeed.confpagespeed_libraries.conf, và (on Debian) pagespeed.load. Nếu bạn sửa các files cấu hình, thì file đó sẽ không tự động cập nhật trong tương lai.

Sau khi cài đặt thành công, bạn khởi động lại web server. Sau đó kiểm tra xem website của bạn đã cập nhật mod_pagespeed chưa? Nếu thành công, trên header trả về sẽ có nội dung

x-mod-pagespeed: 1.13.35.2-0

mod_pagespeed cung cấp một số filter hữu ích cho website của bạn, bạn có thể xem chi tiết tại đây.

Tham khảo: https://www.modpagespeed.com/doc/download

Add Comment

By Thích Dev

Thích Dev

Mình thích
thì
mình dev hoy

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.

Tags

Dev Languages