Hướng dẫn thêm website SSL vào Openlitespeed web server

H

Hầu hết các website bây giờ đều cần cài đặt SSL để nâng cao bảo mật và sử dụng được một số tính năng mới. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một website vào openlitespeed web server, cách chỉnh rewrite, cài đặt SSL Let’s Encrypt

Bài viết này mặc định bạn đã cài đặt và sử dụng OpenLiteSpeed web server. Nếu bạn chưa cài đặt hoặc chưa biết OpenLiteSpeed là gì thì có thể tham khảo tại đây trước khi đọc tiếp.

Kiểm tra Script Handler

Nếu bạn đang muốn thêm một website HTML bạn có thể bỏ qua bước này.

Trong ví dụ này mình thêm một website sử dụng PHP. Trước tiên mình cần kiểm tra xem web server của mình đã thêm sẵn PHP handler hay chưa. Ở đây OpenLiteSpeed sử dụng lsphp. Để kiểm tra, bạn vào mục Server Configuration > Script Handler

Danh sách các script handler

Nếu chưa có, bạn cần tự thêm Script Handler. Sau đó bạn cần thêm các directory để chứa source cho website mới của bạn. Ví dụ:

/usr/local/lsws/domains/thich.dev/public_html

Thêm Vhost

Hướng dẫn này mặc định bạn đã trỏ domain của bạn về IP của server rồi nhé.

Để bắt đầu, bạn truy cập vào trang quản trị web console của OpenLiteSpeed dạng ip:7080 truy cập vào mục Virtual Host, sau đó click vào dấu cộng để thêm Virtual Host mới.

Thêm virtual host

Chi tiết về các tham số khi thêm virtual host bạn có thể tham khảo tại đây. Sau khi thêm Virtual Host, bạn quay lại cập nhật lại các thông tin trong mục General của Virtual Host như Document Root, Domain Name,… Chọn Script Handler trong Tab Script Handler.

Như vậy về cơ bản là bạn đã thêm vhost xong. Tiếp theo bạn thêm vhost vào phần Listeners

Thêm Listeners

Ở phần listeners, bạn cần thêm cho cả port 80 và 443 để dụng cho http và https, hướng dẫn tham khảo tại đây

Sau khi thêm listeners xong, bạn cần khởi động lại Web server. Sau đó hãy thử thêm 1 file vào webroot của bạn để kiểm tra xem nó đã hoạt động chưa

// /usr/local/lsws/domains/thich.dev/public_html/index.php
<?php
echo 'Hello OpenLiteSpeed!';
?>

Tài liệu từ OpenLiteSpeed: https://openlitespeed.org/kb/

Add Comment

By Thích Dev

Thích Dev

Mình thích
thì
mình dev hoy

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.

Tags

Dev Languages