Tag

cache

c

Cài đặt Nginx FastCGI Cache để giảm thời gian phản hồi của máy chủ

C

Nginx là một trong những máy chủ web phổ biến nhất trên thế giới và có khả năng phục vụ các trang web với dung lượng lớn. Nó tiết kiệm tài nguyên hệ thống hơn Apache và có thể được sử dụng làm máy chủ web hoặc proxy ngược. FastCGI Cache sẽ giúp giảm tải cho server, từ đó tăng tốc độ load trang.

Thích Dev

Mình thích
thì
mình dev hoy

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.

Tags

Dev Languages