Tag

apache

a

Cài đặt Google Pagespeed module cho Apache

C

Google đưa ra nhiều thuật toán mới để đánh giá tốc độ trang web, bên cạnh đó, google cũng đưa ra công cụ giúp chúng ta cải thiện tốc độ tải trang web như nén css, js, images, đùng định dạng webp,... . Dưới đây là hướng dẫn giúp cài Google pagespeed (mod pagespeed) vào Apache.

Thích Dev

Mình thích
thì
mình dev hoy

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.

Tags

Dev Languages