Google Domains Coupons

G

Google Domains đã kết thúc thử nghiệm beta. Để hưởng ứng sự kiện này, Google Domains đã tặng người dùng một số mã giảm giá.

DOMAINS20Đây là ưu đãi giảm giá 20%, với giá trị sử dụng tối đa là 5 USD (hoặc số tiền tương đương theo đồng nội tệ)
FRIENDSOFDOMAINSĐây là ưu đãi giảm giá 25%, với giá trị sử dụng tối đa là 10 USD (hoặc số tiền tương đương theo đồng nội tệ)

Lưu ý: Giá chiết khấu chỉ áp dụng cho khoảng thời gian đầu tiên mà bạn mua khi đăng ký đối với một miền duy nhất. Giá gia hạn có thể thay đổi. Giới hạn là một lần chiết khấu/gói đăng ký tên miền/khách hàng. Google giữ quyền huỷ, tạm ngưng hoặc sửa đổi một phần của ưu đãi này theo quyết định riêng của mình bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì, mà không cần thông báo. Mã khuyến mãi phải được áp dụng tự động hoặc theo cách thủ công, không thể chuyển nhượng và không có giá trị tiền mặt. Để sử dụng ưu đãi này, bạn phải có hoặc kích hoạt Tài khoản Google. Ưu đãi kết thúc vào 15/4/2022 hoặc đến khi hết nguồn cung.

Add Comment

By Thích Dev

Thích Dev

Mình thích
thì
mình dev hoy

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.

Tags

Dev Languages